Публикации

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM OF HIGH-TEMPERATURE CERAMIC HEAT EXCHANGERS OF PERIODIC ACTION

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM OF HIGH-TEMPERATURE CERAMIC HEAT EXCHANGERS OF PERIODIC ACTION

Статья в журнале
Kler A.M., Marinchenko A.Y., Potanina Y.M.
BULLETIN OF THE TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY-GEO ASSETS ENGINEERING. Vol.329. No.3. P.26-35.
2018
RUSSIA IN EURASIAN ELECTRIC POWER INTEGRATION

RUSSIA IN EURASIAN ELECTRIC POWER INTEGRATION

Статья в журнале
Marchenko O.V., Podkovalnikov S.V., Savelev V.A., Solomin S.V., Chudinova L..
MIROVAYA EKONOMIKA I MEZHDUNARODNYE OTNOSHENIYA. Vol.62. №6. P.18-29.
2018
Mathematical modelling of failures of electrical grid (10 kv) of autonomous energy systems with renewable distributed generation

Mathematical modelling of failures of electrical grid (10 kv) of autonomous energy systems with renewable distributed generation

Статья в журнале
Karamov D.N., Naumov I.V., Perzhabinsky S.M.
Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering. Vol.329. №7. P.116-130.
2018
Selecting the key control parameters for the ionospheric total electron content nowcasting

Selecting the key control parameters for the ionospheric total electron content nowcasting

Статья в журнале
Zhukov A.V., Sidorov D.N., Mylnikova A.A., Yasyukevich Yu.V.
Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa. Vol.15. №3. P.263-272.
2018

Телефоны

основной    +7(3952) 500-646
приемная    +7(3952) 42-47-00
факс     +7(3952) 42-67-96
Смотреть справочник